Набавка ХТЗ опреме за раднике ГУ – Одељења за општу управу и заједничке послове бр. НН 101-1/22