Набавка експерта за израду анализе потреба за стручним усавршавањем за реализацију пројекта „Реорганизацијом до ефикасније управе града Лесковца“ НН 107-2/23