Набавка бицикли за ђаке генерације основних школа, НН 038-1/23