КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 31.03.2023. ГОД.

Напомена: Мерно место Технолошки факултет се налази у склопу државне мерне мреже.