КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 24.06.2023. ГОД.