КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 23.03.2023. ГОД.

 МЕРНО МЕСТО ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
 ЈКП Водовод ЛесковацПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и децамогу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашља, сузењаочију и појачане секреције из носа.Остали део становништва вероватно неће осетити негативанутицај ваздуха на здравље.
Медицинска школаПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и децамогу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашља, сузењаочију и појачане секреције из носа.Остали део становништва вероватно неће осетити негативанутицај ваздуха на здравље.
Дечији вртић КолибриОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи, азотових оксида
Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

23.03.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

44,6 42,8 23,5

Азотови оксиди

µg/m3

85

45,7 30,8 29,5

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)