КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 22.03.2023. ГОД.

 МЕРНО МЕСТО ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
 ЈКП Водовод ЛесковацДОБАР КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи
Квалитет ваздуха може да има блажи негативни утицај наздравље људи (особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца).
Медицинска школаПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и децамогу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашља, сузењаочију и појачане секреције из носа.Остали део становништва вероватно неће осетити негативанутицај ваздуха на здравље.
Дечији вртић КолибриОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи, азотових оксида
Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

22.03.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

32,4 37,2 20,9

Азотови оксиди

µg/m3

85

46,7 34,3 32,8

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)

Резултати мерења присуства загађујућих материја