КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 20.06.2023. ГОД.