КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 17.06.2023. ГОД.