КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 13.05.2023. ГОД.

Напомена: Мерно место Технолошки факултет се налази у склопу државне мерне мреже.