КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 04.04.2023. ГОД.

Напомена: Мерно место Технолошки факултет се налази у склопу државне мерне мреже.