КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 02.06.2023. ГОД.