ЈАВНИ УВИД ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 990 KW, НА КП.БР. 5036, 5037, 5038, 5040, 5041 И 5042 СВЕ У КО ГУБЕРЕВАЦ У ГУБЕРЕВЦУ