ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА о нацрту плана детаљне регулације за део насеља “Обрад Лучић“ , западно од општинског пута ОП 16 –зона 2, целина 2а у ПГР-е 16 у Лесковцу