ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА „ОБРАД ЛУЧИЋ“ ИСТОЧНО ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП-16- ЗОНА 2, ЦЕЛИНА 2Б У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ