ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ХУМАНИХ ГРОБЉА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БРЗА, ЛИПОВИЦА И СТРОЈКОВЦЕ СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ДО НАСЕЉА