Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи , животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Лесковца

13.10.2023.

ПРЕЛЕМИНАРНУ ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети ОВДЕ