Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи , животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Лесковца