ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 9 И ВИШЕ У 2023. ГОДИНИ