ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за набавку и доделу економских грантова.

Предмет Јавног позива је додела помоћи у виду економских грантова и то кроз набавку и доделу пољопривредних машина, пластеника и пратеће опреме за покретање, развој и унапређење сопственог бизниса социјално угроженим лицима која имају пребивалиште/боравиште на територији Града Лесковца, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ у циљу побољшања услова живота и која испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Овим јавним позивом предвиђена је додела 13 (тринаест) економских грантова социјално угроженим лицима на територији града Лесковца.

Помоћ је једнократна и бесповратна и одобрава се у опреми или материјалу за економско оснаживање, запошљавање, остваривање додатног прихода и повећање запошљивост у области пољопривреде и зелене индустрије, кроз доходовне активности у износу до 2.500,00 евра са ПДВ-ом