ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1500 KW, НА КП.БР. 3830, 3831, 3832, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839 И 3840 СВЕ У КО БРЕСТОВАЦ У БРЕСТОВЦУ