ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ МАЛОГ ГРАНТА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Град Лесковац у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Лесковца кроз куповину 2 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Јавни позив  ће бити отворен од 01. априла 2024. године до 30. априла  2024. године, укључујући и 30. април 2024.године.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице Градске управе Лесковац:

Град Лесковац, Повереништво за избеглице и миграције града Лесковца,

16000 Лесковац, ул. Трг револуције бр. 45

Комисија за  избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породица ИРЛ кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију сеоске куће

са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ-НЕ ОТВАРАТИ
За све информације у вези Јавног позива заинтересована лица могу се обратити Повереништву за избеглице и миграције града Лесковца, зграда Осмоспратница, средњи улаз, први спрат, канцеларија бр.7.