Јавни позив за избор корисника избеглица за доделу помоћи за економско оснаживање на територији града Лесковца

Град Лесковац у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије  расписује Јавни позив за избор корисника избеглица за доделу помоћи за економско оснаживање на територији града Лесковца.

 Јавни позив ће бити отворен од 08.07.2024. године до 06.08.2024. године, укључујући и 06.08.2024. године и биће објављен  на огласној табли Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, интернет презентацијама града Лесковца и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и локалним медијима.

 Све информације заинтересована лица могу  добити у канцеларији Повереништва за избеглице и миграције града Лесковца, зграда Осмоспратница, средњи улаз, 1. спрат, канцеларија бр. 7.

Пријаву са траженом документацијом  предати на Писарници Градске управе Града Лесковца насловљену на:

Повереништво за  избеглице и миграције Града Лесковца

Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

 са назнаком  „Комисији за избор корисника избеглица за доделу помоћи за економско оснаживање на територији града Лесковца  –  НЕ ОТВАРАТИ“