Јавни позив за  доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за  најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца

Град Лесковац у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије расписује Јавни позив за  доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за  најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца.

 Јавни позив ће бити отворен од 20.09.2023. године до 27.09.2023. године, укључујући и 27.09.2023. године и биће објављен  на огласној табли Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца и интернет презентацији града Лесковца.

 Све информације заинтересована лица могу  добити у канцеларији Повереништва за избеглице и миграције града Лесковца, зграда Осмоспратница, средњи улаз, 1.спрат, канцеларија бр.7.

Захтев са траженом документацијом  предати на Писарницу Градске управе Града Лесковца насловљену на:

Повереништво за  избеглице и миграције Града Лесковца

Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

 са назнаком  „Комисија за доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за  најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца  –  НЕ ОТВАРАТИ“