ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА-Послови међунационалних односа и координатор за односе са Ромима

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу „Вечерње Новости“ дана 27.07.2023. године