Јавни форум –  дефинисање визије и пројектних идеја-Процес израде Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца

Обавештење о месту и времену одржавања Јавног форума

Задовољство нам је да позовемо грађане да присуствују Јавном форуму – радионици за израду Стратегије развоја урбаног подручја града , која ће се одржати 07. јуна  2023. године, са почетком у 14.30  часова, у сали Скупштине града Лесковцa.

Град Лесковац је започео  израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковцa, чија се реализација обезбеђује кроз програм Европске уније за локални развојЕУ ПРО Плус. Један од очекиваних резултата Програма је оснаживање капацитета на локалном и регионалном нивоу за примену инструмената интегралног територијалног развоја, сагласно са политиком територијалног развоја Европске уније и процесом придруживања Републике Србије. Више информација о ЕУ ПРО Плус програму можете наћи на интернет страници www.euproplus.org.rs .

Циљ израде наведене Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Дефинисање визије и пројектних идеја треба да омогуће стварање стратешког оквира за развој урбаног подручја и да омогући ширем кругу учесника и учесница, а посебно локалним актерима да активно учествују и доприносе остваривaњу  заједничке  визије развоја.

Позивамо грађане да својим учешћем округлом столу на тему из своје области дају допринос креирању квалитетнијих решења за будући развој.

Агенду скупа можете преузети овде

  • АГЕНДА   • 2 MB •  102 преузимања    31.05.2023, 13:01