Извођење радова на санацији ограде у цркви Св. Петка у Рудару бр. НН 032-3/24