Извођење радова на партерном уређењу у цркви Св. Петка у Рудару, НН 126-3/23