ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 8 У ЛЕСКОВЦУ – „Његошева“
(за део грађевинског блока 58)