ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Радно место: административно-канцеларијски послови-Одељење за општу управу и заједничке послове