ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Радно место: порески инспектор за послове канцеларијске контроле-одељење за финансије