Инплементација, одржавање, редовну подршку и унапређење информационог система  OpIS- Општински информациони систем, верзија 3.0 бр. НН 058-2/23