ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ о раду надлежних инспекција

Извештај о раду градске просветне инспекције за 2022/2023 годину

https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/plan-i-izvestaj-o-inspekcijskom-nadzoru/

Извештај о раду градске просветне инспекције за 2021/2022 годину

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Godisnji-izvestaj-o-radu-prosvetne-inspekcije-skolska-20212022.-godina