Форма Обрасца за усклађивање финансијског плана и програма са висином додељених средстава за реализацију програмских активности у области спорта града Лесковца за 2023. годину

Форму Обрасца можете преузети ОВДЕ