Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова – Надзор над применом БЗР мера на градилишту за извођење радова на изградњи објекта вртића у МЗ Моше Пијаде у Лесковцу, бр. НН 096-2/23