Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова – Надзор над применом БЗР мера на градилишту и извођење радова на енергетској санацији ОШ „Бора Станковић“ Губеревац, НН 087-2/23