Aнгажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова – Надзор над применом БЗР мера на градилишту и извођење радова на енергетској санацији објекта вртића „Снежана“ у Грделици, НН 037-2/24