wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Зоран Ђокић 1973 Правни техничар Лесковац
2. Саша Костић 1966 Радник Лесковац
3. Данијела Тасић 1968 Пољопривредни техничар Лесковац
4. Никола Ђокић 1986 Машински инжењер Лесковац
5. Стефан Стаменковић 1993 Кулинарски техничар Лесковац
6. Јасмина Цветковић 1982 Економски техничар Лесковац
7. Градимир Тончић 1958 Пољопривредник Лесковац
8. Милан Алексић 1987 Прехрамбени техничар Лесковац
9. Весела Ђорђевић 1974 Текстилни техничар Лесковац
10. Предраг Голубовић 1989 Васпитач Лесковац
11. Кристина Денчић 1990 Струковни менаџер Лесковац
12. Бојан Петковић 1980 Текстилни инжењер Лесковац
13. Вук Цветковић 1985 Дипломирани економиста Лесковац
14. Ана Поповић 1985 Пољопривредни техничар Лесковац
15. Игор Ивановић 1977 Електромонтер Лесковац
16. Александра Ценић 1990 Радник Лесковац
17. Марко Младеновић 1989 Предузетник Лесковац
18. Велимир Тасић 1972 Струковни менаџер Лесковац
19. Кристина Стојменовић 1994 Текстилни техничар Лесковац
20. Бојан Цветковић 1977 Металостругар Лесковац
21. Петар Николић 1996 Економски техничар Лесковац
22. Катарина Стојановић 1984 Туристички техничар Лесковац
23. Ивана Дубравин 1989 Трговац Лесковац
24. Александар Алексић 1990 Аутомеханичар Лесковац
25. Виолета Трифуновић 1970 Хемијски техничар Лесковац