wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Небојша Ајвазовић 1958 предузетник Лесковац
2. Јануш Алиловић 1976 трговац Лесковац
3. Гордана Ајвазовић 1957 конфекционар Лесковац
4. Ненад Џељић 1967 предузетник Лесковац
5. Ашим Кадрић 1989 дипломирани учитељ Лесковац
6. Маријана Барјамовић 1977 трговац Лесковац
7. Бекташ Барјамовић 1977 предузетник Лесковац
8. Аца Демировић 1958 предузетник Лесковац
9. Јадранка Џељић 1968 женски фризер Лесковац
10. Незир Алиловић 1975 машински техничар Лесковац
11. Траил Муратовић 1981 хемијски техничар Лесковац
12. Сузана Шабановић 1975 ткач Лесковац
13. Љубиша Шабановић 1970 предузетник Лесковац
14. Слађан Османовић 1962 трговац Лесковац
15. Тамара Муратовић 1986 конфекционар Лесковац
16. Марјан Шабановић 1977 ткач Лесковац
17. Предраг Барјамовић 1981 предузетник Лесковац
18. Елвира Куртић 1978 трговац Лесковац
19. Маче Веселовић 1961 аутомеханичар Лесковац
20. Срђан Џељић 1969 предузетник Лесковац
21. Драгана Алиловић 1997 женски фризер Лесковац
22. Томислав Незировић 1979 предузетник Лесковац
23. Ненад Идић 1973 предузетник Лесковац
24. Љиљана Камберовић 1976 конфекционар Лесковац
25. Батија Батијаревић 1952 музичар Лесковац
26. Зоран Халиловић 1960 музичар Лесковац
27. Душанка Халиловић 1962 ткач Лесковац