wrapper

Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта Страначка припадност
1. Слободан Милошевић 1955. Дипл. политиколог Лесковац НС
2. Оливер Антанасијевић 1977. Дипл. правник Лесковац НС
3. Љиљана Божута 1968. Технолог Лесковац НС
4. Новица Ђокић - Шапа 1956. Медицински техничар Лесковац НС
5. Боривоје Стевановић 1958. Машин бравар Лесковац НС
6. Сања Здравковић 1961. Дипл. економиста Лесковац НС
7. Милан Антанасијевић 1979. Аутоелектричар Лесковац НС
8. Милош Коцић 1986. Мастер грађевински инг. Лесковац НС
9. Љиљана Станковић 1956. Дипл. економиста Лесковац НС
10. Далибор Стојановић 1980. Ветеринарски техничар Лесковац НС
11. Раде Велинов 1977. Дипл. правник Лесковац НС
12. Слађана Петровић 1960. Машински техничар Лесковац НС
13. Јовица Митић 1973. Електротех. енергетике Лесковац НС
14. Љубиша Јовановић 1962. Пензионер Лесковац НС
15. Жаклина Митровић 1968. Рачуноводствени тех. Лесковац НС
16. Драган Ђорђевић 1973. Економиста Лесковац НС
17. Игор Ђорђевић 1980. Возач моторних возила Лесковац НС
18. Сања Павловић 1977. Економиста Лесковац НС
19. Миша Стаменковић 1986. Возач моторних возила Лесковац НС
20. Горан Лазаревић 1962. Машиновођа Лесковац НС
21. Сузана Митровић 1976. Електротехничар Лесковац НС
22. Бранислав Цветковић 1966. Аутомеханичар Лесковац НС
23. Александар Костић 1986. Дипл.инг.заштите од пожара Лесковац НС
24. Мирјана Мосић 1985. Проф. разредне наставе Лесковац НС
25. Горан Коцић - Талијан 1969. Медицински техничар Лесковац НС
26. Љубиша Јанковић 1957. Инг. заштите на раду Лесковац НС
27. Јасмина Ивановић 1982. Дипл. правник Лесковац НС
28. Ненад Цветковић 1984. Аутолимар Лесковац НС
29. Далибор Михајловић 1979. Аутомеханичар Лесковац НС
30. Милица Пејчић 1986. Дипл. инг. технологије Лесковац НС
31. Бобан Лазаревић 1977. Радник Лесковац НС
32. Александар Миленковић 1988, Дипл. професор спорта Лесковац НС
33. Драгана Митић 1985. Васпитач Лесковац НС
34. Драган Величковић 1983. Водоинсталатер Лесковац НС
35. Јован Стојиљковић 1958. Хемијски техничар Лесковац НС
36. Валентина Костић Стаменковић 1982. Пољопривредни тех. Лесковац НС
37. Александар Мосић 1979. Туристички тех. Лесковац НС
38. Драгољуб Стојиљковић 1978. Бравар Лесковац НС
39. Марина Костић 1976. Економиста Лесковац НС
40. Милош Николић 1991. Проф.физичког васпитања Лесковац НС
41. Драгослав Костић 1978. Трговац Лесковац НС
42. Мирослава Станковић 1975. Трговац Лесковац НС
43. Марко Костић 1987. Учитељ Лесковац НС
44. Властимир Ранђеловић 1956. Дипл. машински инг. Лесковац НС
45. Весна Митровић 1975. Прехрамбени тех. Лесковац НС
46. Горан Коцић 1967. Машински тех. Лесковац НС
47. Зоран Тодоровић 1982. Професор разредне наставе Лесковац НС
48. Марија Николић 1985. Дипл. економиста Лесковац НС
49. Томислав Стаменковић 1971. Машинбравар Лесковац НС
50. Миливоје Тасковић 1953. Пензионер Лесковац НС
51. Јелена Никић-Ђокић 1983. Економиста Лесковац НС
52. Немања Пешић 1991. Конобар Лесковац НС
53. Милан Станковић - Жц 1987. Дипл. правник Лесковац НС
54. Марија Тошић 1985. Дипл. економиста Лесковац НС
55. Братислав Савић 1974. Месар Лесковац НС
56. Жарко Мијић 1979. Тех. пољоп. технике Лесковац НС
57. Ана Лазић 1979. Економиста Лесковац НС
58. Момчило Стојановић 1980. Инг. машинства Лесковац НС
59. Бобан Вучић 1960. ТВ Механичар Лесковац НС
60. Марија Ђокић 1981. Економиста Лесковац НС
61. Горан Јовановић 1972. Пољопривредни тех. Лесковац НС
62. Дејан Стојановић 1974. Механичар текст. машина Лесковац НС
63. Ана Максимовић 1981. Дипл.правник Лесковац НС
64. Никола Димитријевић 1993. Зубни протетичар Лесковац НС
65. Нада Радошевић 1966. Банкарски техничар Лесковац НС
66. Дејан Ракић 1974. Столар Лесковац НС
67. Миодраг Миленковић 1962. Кувар Лесковац НС
68. Глорија Здравковић 1961. Дипл.правник Лесковац НС
69. Марко Тонић 1990. Маш.тех.моторних возила Лесковац НС
70. Марија Цонић 1988. Мастер учитељ Лесковац НС
71. Саша Ранђеловић 1975. Инструктор Лесковац НС
72. Милан Костић 1982. Економиста Лесковац НС
73. Драгана Маринковић 1968. Проф.разредне наставе Лесковац НС
74. Братислав Стојковић 1957. Дипл.економиста Лесковац НС
75. Бобан Соколовић 1966. Дипл.инг.пољопривреде Лесковац НС