wrapper

Седнице изборне комисије

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-38/2016-I

7.априла 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ТРИНАЕСТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 7. април 2016. године (четвртак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 15.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Констатовање да је изборна листа СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ-СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ предложила за члана ГИК-а у проширени састав Сузана Грујића и за заменика члана Миљана Станојевића.

2. Предлог решења о одређивању броја, назива, адреса и подручја бирачких места на територији града Лесковца, на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине града Лесковца, на изборима расписаним за 24.април 2016.године.

3. Утврђивање да ли је Изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом „СВИ ЗА НАШУ ОПШТИНУ“, коју је поднела Група грађана „СВИ ЗА НАШУ ОПШТИНУ“, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника,ради доношења решења о проглашењу изборне листе и одлучивање да ли ова Изборна листа испуњава  услове за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора.

4. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-35/2016-I

6.априла 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ДВАНАЕСТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 6. април 2016. године (среда)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 14.30 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Упознавање са Изводом из Решења Републичке изборне комисије о одређивању и оглашавању броја и адреса бирачких места за Град Лесковацна којима ће се, у складу са чланом 2. Одлуке РИК-а о координираном спровођењу избора за народне посланике и избора за одборнике, спровести избори за народне посланикеи избори за одборнике у Скупштини града Лесковца, расписани за 24. април 2016. године.

2. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-34/2016-I

4.априла 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ЈЕДАНАЕСТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 5. април 2016. године (уторак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 13.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Констатовање да је изборна листа Ромска странка Јединство-Небојша Ајвазовић предложила за члана ГИК-а у проширени састав Миодрага Барјамовића и за заменика Дениса Џељића.       

2. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ-СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, коју је поднеоСРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника и доношење Одлуке о овој изборној листи.

3.  Захтев СРПСКО РУСКОГ ПОКРЕТАда им се при проглашењу њихове Изборне листе под називом СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ-СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ утврди положај политичке странке националне мањине (члан 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима).

4. Утврђивање да ли СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТкао подносилац изборне листе испуњава услове за одређивање својих опуномоћених представника у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора (члан 14. став 2. и 6. и члан 16. став 3. Закона о локалним изборима).

5. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 013-31/2016-I

29.марта 2016.године

Л е с к о в а ц

На основу члана 18. Пословника о раду Градске  изборне комисије,

С А З И В А М

ДЕСЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

за 29. март 2016. године (уторак)

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине града Лесковца

са почетком у 14.00 сати.

            За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

           

1. Утврђивање да ли је изборна листа за избор одборника Скупштине града Лесковца, под називом Ромска Странка Јединство-Небојша Ајвазовић, коју је поднела Ромска странка Јединство, сачињена и поднета у складу са прописима за избор одборника и доношење Одлуке о овој изборној листи.

2.  Захтев Ромске странке Јединство да им се при проглашењу њихове Изборне листе под називом Ромска странка Јединство-Небојша Ајвазовић утврди положај политичке странке националне мањине (члан 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима).

3. Утврђивање да ли Ромска странка Јединство као подносилац изборне листе испуњава услове за одређивање својих опуномоћених представника у проширени састав Градске изборне комисије и бирачких одбора (члан 14. став 2. и 6. и члан 16. став 3. Закона о локалним изборима).

4. Понуда ЈП „Службени гласник“ у складу са Одлуком Градске изборне комисије, број 013-29/2016-I од 21.марта 2016. године, о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа, којом се одређује да ће гласачке листиће и контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Лесковца, расписаним за 24. април 2016. године, штампати ЈП „Службени гласник“, Београд, Јована Ристића 1, у својству носиоца искључивог права за вршење предметне услуге.

5. Упознавање Градске изборне комисије са одлукама Републичке изборне комисије:

- Одлукомо координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24. април 2016. године и

- Правилима о раду бирачких одбораза координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године, са објашњењемза примену члана 18. став 1. правила о раду бирачких одбора.

6. Разно

ПРЕДСЕДНИК

Саша Момчиловић, с.р.