wrapper

Градска управа за друштвене делатности

 
 

Aдреса

 • Трг револуције 45/1 (зграда oсмоспратнице)

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 213-984

 • +381 16 216-270

 • +381 16 213-480

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • остваривање делатности предшколског васпитања и образовања, упис деце у предшколску установу, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе;
 • праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање мрежа основних школа ради уписа деце;
 • доношење програма унапређења социјалне заштите у граду и старање о његовом спровођењу;
 • праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите;
 • утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите чији је оснивач град;
 • утврђивање критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установа социјалне заштите чији је оснивач град;
 • регресирање трошкова боравка исхране деце у предшколским установама, установама социјалне заштите и основним школама и друге послове заштите деце и породице;
 • праћење и координацију рада инвалидских и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите, и праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету града;
 • планирање развоја здравствене делатности;
 • праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији оснивач града и предлагањем мера за унапређење квалитета њиховог рада;
 • праћење здравственог стања становништва, предлагање и предузимање потребних мера за унапређење здравља становништва и доношење и спровођење програма за унапређење здравља становништва, који нису обухваћени одговарајућим републичким програмима, а од значаја су за град;
 • праћење и предлагање програма здравствено васпитног рада на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља и обезбеђивању финансијских средстава за њихову реализацију;
 • предлагање и праћење програма превенције наркоманије и осталих болести зависности и обезбеђивање финансијских средстава за његову реализацију;
 • праћење снабдевености Апотекарске установе града лековима и предлагање мере за обезбеђивање лекова;
 • праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација културе;
 • обезбеђивање средстава за заштиту културних добара од значаја за град;
 • библиотечку делатност, уметничко стваралаштво и међународно културно стваралаштво;
 • изградњу, реконструкцију и одржавање објеката установа културе у којима се остварају потребе културе у граду;
 • рад самосталних уметника, манифестација и јубилеја у области културе од значаја за град;
 • развој културно-уметничког аматеризма и остваривања програма установа културе од значаја за град;
 • послове везане за планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овим областима
 • припрему програма развоја у области спорта и његово остваривање;
 • изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији града;
 • учешће града у организовању градског и међуопштинског нивоа школских спортских такмичења;
 • обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
 • организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град;
 • евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава која град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у областима спорта, као и за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач град, и за остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу града;
 • стварање услова за организовање и функционисања младих преко асоцијација, организација и удружења у циљу стварања квалитетнијих услова за њихово укључивање у друштвени живот и процес активне социјализације; обавља послове просветног надзора и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом. 
 

  ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/200-804, 016/200-807
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија