Print this page
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.