Print this page

Водоснабдевање града и околине је уредно.