wrapper


   ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА


   ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА


   О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА


   ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ


   ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ


   ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА


   ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА


Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама


   ОДЛУКА О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА


Одлука о измени и допуни Одлуке о градским административним таксама


   ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија